• XX edycja
  • XX edycja
  • XX edycja
  • Programy promujące rzetelność
  • Laureaci XIX
  • Gala

Program w regionie - bieżące wydarzenia

24 listopada 2017 r. - 20 LAT RAZEM! Wielka gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników jubileuszowej, XX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Więcej...


XX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Pobierz:

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016