Komisja

W skład Komisji Regionalnej XIX edycji Programu wchodzą:

 • Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • prof. dr hab. Sylwester Czopek - p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Krzysztof Kaszuba - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie
 • Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
 • Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
 • Tomasz Janeczek - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie
 • Krzysztof Cieśla - Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Rzeszowie
 • Dawid Baran - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Tomasz Czop - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Janusz Fudała - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Mieczysław Łagowski - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie
 • Roman Dec - Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie Banku PeKaO S.A. Region Południowo-Wschodni
 • Wincenty Kulpa - Dyrektor Banku PeKaO S.A. Oddział w Kolbuszowej
 • Krzysztof Ślęzak - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu
 • Maciej Ślęzak - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
 • Wojciech Trzaska - Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej
 • Stanisław Wasilewski - Dyrektor ZUS Oddział w Rzeszowie
 • Prof. Nzw. dr hab. Marian Liwo - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • mgr inż. Krystyna Sołek - Dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Renald Partyka - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Katarzyna Siekierzyńska-Zapała - Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Ryszard Kapusta - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli
 • Lesław Wojtas - Prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
 • Maciej Kotulski - Dyrektor Banku Gospodartwa Krajowego, Oddział Rzeszów
 • Gustaw Wdowiarz - Dyrektor Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
 • Aneta Ziomek - Dyrektor Regionu Rzeszów BZWBK
 • Krystyna Semen - Dyrektor ds. Sprzedaży, Bankowość Przedsiębiorstw Alior Banku S.A. Oddział Rzeszów
 • Aleksander Waśko - Dyrektor Banku PKO BP I O/Rzeszów
 • Urszula Pilch - Kierownik Zespołu Przedsiębiorstw Banku PKO BP I Oddział Rzeszów
 • Radomir Stasicki - Dyrektor Biura Ochrony Konsumentów Urząd Miasta Rzeszowa
 • Janusz Kostka - Dyrektor Centrum Biznesowego MSP Banku BGŻ NBP Paribas S.A. w Rzeszowie
 • Sławomir Kozioł - Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie, Banku PKO BP S.A.
 • Beata Wielgosz - Dyrektor Business Centre w Rzeszowie
 • Ryszard Król - Dyrektor Poczta Polska S.A. Region Sieci w Rzeszowie
 • Józef Matusz - Dyrektor TVP Rzeszów
 • Przemysław Tejkowski - Prezes Polskiego Radia RZESZÓW
 • Tadeusz Więcek - Prezes Tygodnika Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.
 • Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie
 • Ryszard Rzym - Ambasador Fair Play